7 พฤษภาคม 2562 แผ่นดินไหวรุนแรง 7.0 ทางฝั่งตะวันออกของปาปัวนิวกินี

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/regional/707770

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ออกประกาศ เวลา 04.19 น. วันที่ 7 พ.ค.62 บริเวณตะวันออกประเทศปาปัวนิวกินี  ขนาด 7.0 ความลึก 133 กิโลเมตร ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พ.ค. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่ Eastern New Guinea Reg., P.N.G. เวลา 04.19 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ Eastern New Guinea Reg., P.N.G. ที่ละติจูด 6.98 องศาใต้ลองจิจูด 146.48 องศาตะวันออก ขนาด 7.0 ความลึก 133 กิโลเมตร ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป female wrestling